Dobíjení pro laptopy a mobílní telefony

Telefon nebo notebook si můžete dobít u nabíjecích sloupků v relaxačních zónách pasáží centra nebo u zásuvek v prostorách Food Courtu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
OSOBNÍ STYLISTA
Využijte služeb stylisty zdarma.
Další informace