Metropole Zličín se aktivně zapojila do pomoci uprchlíkům

Pomoci začlenit se do společnosti ukrajinským uprchlíkům pomáhá i nákupní centrum Metropole Zličín. Neziskovým organizacím a dobrovolníkům nabídla své prostory pro zřízení sběrných míst humanitární pomoci. Pomoc nabízí také přímo ukrajinským občanům, a to ve formě bezplatného hlídání dětí a finanční nebo materiální pomoci.

Ve spolupráci s neziskovými organizacemi, městskou částí Praha Zličín i ZŠ Zličín poskytuje nákupní centrum Metropole Zličín bezplatnou pomoc a podporu občanům Ukrajiny, kteří jsou ovlivněni válkou a aktuální situací na Ukrajině. „Jsme si vědomi dopadu války, dopadu na civilní občany Ukrajiny, kteří museli vše opustit a ocitají se v cizí zemi bez prostředků, bez znalosti jazyka, bez práce. Proto jsme se rozhodli nabídnout a zprostředkovat různorodou pomoc, jak finanční, materiální, tak také formou služeb. Snad se nám tímto podaří alespoň trochu ulehčit lidem prchajícím z Ukrajiny adaptaci v naší zemi,“ říká marketingová ředitelka Metropole Zličín Michaela Machovičová.

Spolu s Červeným křížem

Nákupní centrum společně s Červeným křížem uspořádalo sbírku, kam mohou zájemci přispívat finančními dary. Příspěvky v hotovosti mohou věnovat do připravené kasičky, která je umístěná u Infostánku, pro bezhotovostní platby je zveřejněn QR kód.

Pomoc ukrajinským maminkám

Ukrajinské maminky také jistě uvítají možnost bezplatného hlídání dětí v dětském koutku TIME OUT. Služba je zcela zdarma, a to pro děti od 3 do 12 let, od pondělí do pátku od 9:00 do 14:00. K bezplatnému hlídání dětí postačí předložit občanský průkaz s datem překročení hranic EU (po 24. únoru 2022). Denní kapacita dětského koutku je omezena na 20 dětí. Případnou rezervaci je možné provést osobně nebo telefonicky v dětském koutku Time Out.

Sbírka školních potřeb

Starším dětem, které nyní nastupují do základní školy ZŠ Zličín, mohou zase zákazníci Metropole nakoupit potřebné školní pomůcky podle předem vytvořeného aktuálního seznamu. Ten zájemci získají načtením QR kódu a tyto potřeby pak odevzdají do sběrného místa u Infostánku. Metropole Zličín vybrané potřeby předá do lokální ZŠ Zličín.

Materiální sbírka

Metropole ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj organizuje také materiální sbírku. Před nájemní jednotkou Albert jsou umístěné sběrné koše, do kterých mohou zákazníci Metropole odkládat nakoupené hygienické potřeby a trvanlivé potraviny pro lidi z Ukrajiny prchající před válkou. Ve spolupráci s touto neziskovou organizací pak budou tyto potřeby a potraviny distribuovány přímo mezi uprchlíky.